Oferta


Kursy indywidualne i grupowe języka włoskiego online.
Kursy indywidualne - za pomocą programu Skype
Kursy w małych grupach  - za pomocą takich platform jak: Google Classroom, Jitsi Meet, ClassDojo, Skype Meeting, Zoom Meeting

Kursy prowadzone są na wszystkich poziomach.
Przygotowanie do testów oraz certyfikatów z języka włoskiego jako obcego CILS, CELI, PLIDA.
Terminy i częstotliwość lekcji dopasowane do potrzeb uczących się.

Tłumaczenia przysięgłe i zwykłe z/na język włoski, pisemne i ustne.